ኣብ ከተማ ከረን፡ ጥሕሰት ትራፊክን ከረን – ተመሃሮ፡ ንሕግታት ትራፊክ ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎም ገበናትን በደላትን ንምንካይ ዝዓለመ – ንመንእሰያት ተመሃሮ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

እቲ ኣብ ቀዳሞት 10 መዓልታት ናይ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ መንእሰያት ተመሃሮ ሳዕቤናት በደላት፡ ገበናትን ጥሕሰት ትራፊክን ብግቡእ ተገንዚቦም፡ ኣብ ምክልኻሉ ብንቕሓት ንኽሳተፉ ዝዓለመ እዩ።

መብዛሕትኦም ገበናት፡ በደላትን ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክን – ብትሕቲ ዕድመ ዝፍጸሙ ምዃኖም ዝሓበረ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ተለንተ እምናይ ዘውደ፡ እቲ ዝወሃብ ኣስተምህሮታት፡ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ብምድልዳል ውሕስነት ዜጋታትን ንብረትን ንምዕቃብ ዝሕግዝ ስለዝዀነ፡ ኣብ ምስራጹ – ተራ ኣብያተ-ትምህርትን ስድራቤታትን ክዓዝዝ ጸዊዑ።

ተለንተ እምናይ፡ ተመሃሮን መንእሰያትን ዕዉታትን ወነንቲ ብሩህ መጻእን ንክኾኑ፡ ሓሓሊፉ ካብ ዝርአ ንገበን ዝደፋፍእ ሓደገኛ ወልፍታት ተሓዪቦም፡ ኣብ ምቅላሱ ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ።

Categories