Category - Newspapers

ሓረስቶት ን/ዞ/መንደፈራ ብህጡር ክራማት ይተባብዑ

ሓረስቶት ን/ዞ/መንደፈራ ብህጡር ክራማት ይተባብዑ

ናይ ሎሚ ዓመት ህጡር ክራማት፡ ንሓረስታይ ተስፋ ዝህብን ክሳብ ኣብ ቆፎኡ ዝኣቱ ጻዕሩ ክቕጽል ዘተባብዕን ምዃኑ፡ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ገሊጾም። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዝገበርዎ ቅድመ ምድላዋትን ጽቡቕ ሸፈነ ብዘለዎ እኹል መጠን...

ቡያ – ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተባባዒ ውጽኢት ሂቡ

ቡያ – ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተባባዒ ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ፡ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ስሩዕ ማሕረሶም ብውሱን ዓቕሚ ዘልምዕዎ ዘለዉ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ኣተባባዒ ውጽኢት ይረኽቡሉ ከምዘለዉ፡ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም። እዞም ‘ደራውሊ’...

ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ቻይናውያን ናብ ሃገሮም ተፋንዮም

ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ኣገልግሎት ሕክምና ተዋፊሮም ዝጸንሑ ቻይናውያን፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን፡ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ያንግ ዚጋንግን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብ13 መስከረም ናብ ሃገሮም ተፋንዮም። ኣብ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንወከልቲ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ኣዘራሪቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብኣፈኛ ባይቶ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ ንዝተመርሑ ወከልቲ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ – ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ፡ ትማሊ 14 መስከረም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ዓዲ-ሃሎ ተቐቢሉ...