Category - Newspapers

ጋሽ-ባርካ – 360 ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ መተባብዒ ተዋሂበን

ጋሽ-ባርካ – 360 ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ መተባብዒ ተዋሂበን

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ተሳታፍነት፡ ተወዳዳርነትን ቀጻልነትን ደቂኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ንምርግጋጽ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሞጎሎ ን120 ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ መተባብዒ ህያባት ዓዲሉ። እቲ መተባብዒ፡ ናውቲ ትምህርትን...

ዲጋታት ዞባ ማእከል፡ ኣብ ልምዓት መስኖ ኣበርክቶ ይገብራ

ኣብ ዞባ ማእከል ዝተሃንጻን ዝተጸገናን ዲጋታት፡ ኣብ ምህብታም ትሕዝቶ ትሕተ-ባይታዊ ማይን ምድንፋዕ ሕርሻዊ ልምዓትን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከምዘለዋ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻዊ ትሕተቅርጺ ኢንጅነር ኣብርሃም ዳኒኤል፡ ካብ 1914...

ተጋዳላይ ሃይለሚካኤል ኢዮብ ተሰዊኡ

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን – ገዲም ተጋዳላይ ሃይለሚካኤል ኢዮብ ዘውደ (ኤስቡ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ8 ሰነ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድመኡ ኣብ...

ጉጅለ ‘ኤሪ ቻይልድሁድ’ 100 ዓረብያታት ስንኩላን ኣበርኪቱ

ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ብጉጅለ ‘ኤሪ ቻይልድሁድ’ ዝፍለጡ ግዱሳት ኤርትራውያን፡ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ – ክፍሊ ፊዝዮተራፒ ንዝእለዩ ስንኩላን ዘገልግላ፡ 100 ዓረብያታት ብ5 ሰነ ኣበርኪቶም። ኣብ ሃገራዊ መወከሲ...

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደ/ኣፍሪቃ፡ ሰሚናር ኣካዪዱ

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር፡ ብ5 ሰነ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሰሚናር ኣካዪዱ። ኣምባሳደር ሳልሕ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን...

Login

Categories