ኣብ ናይ ትማሊ ሕታም፡ ኣብ ዜና ዕረፍቲ ተጋዳላይ ኣስገዶም ወልደማርያም፡ ኣብ
1974 ዓ.ም. “ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ” ተባሂሉ ዘሎ፡ “ኣብ ተጋድሎ ሓርነት
ኤርትራ ተሰሊፉ” ተባሂሉ ክእረም ምስናይ ይቕረታ ንሕብር።

ኩባንያ ብደሆ ሓፈሻዊ ህንጸት

Categories