ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ብ26ን 27ን መጋቢት ብማንዛ ኣብ ዝተቓንዐ 8ይ ኣኼባ ሚኒስተራት ‘ኣህጉራዊ ዋዕላ ቶክዮ ንምዕባለ ኣፍሪቃ’ – TICAD፡ ንመርገጺ ኤርትራ ኣብ ሰላም፡ ርግኣትን ሽርክነትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘነጽር መደረ ኣስሚዑ።

ጃፓን፡ መደባት ህንጸት ሃገር ንምድንፋዕ፡ ካብ ዕለተ-ናጽነት ጀሚራ ንኤርትራ ክትገብሮ ዝጸንሐት ደገፍን ምሕዝነትን ምስጋናኡ ብምቕራብ መደረኡ ዝጀመረ ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ ፈለማ 90ታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ተፋሰስ ኒል፡ ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ሃገራት ወሽመጥን ብዝተራእየ ምዕባለታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ዞባና ጩራ ሓድሽን ትስፍውን መዋእል ሰላምን ቊጠባዊ ዕብየትን ተኸሲቱ ምንባሩ፡ እንተዀነ – ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ዘየድሊ ኲናትን ንሱ ዝጠንቁ ዘይምርግጋእን ቅልውላውን ከምዝኣተወ ገሊጹ።

እዚ ድማ፡ ነቲ ዞባ ምስ ኩሉ ስትራተጂያዊ ኣገዳስነቱ፡ ዘለዎ ብልጫታት ዕዳጋታትን ወፍሪን፡ ከምኡ’ውን ዝውንኖ ርቡሕ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት፡ ንገስጋስ ምዕባለኡን ብልጽግናኡን ከምዝዓንቀጾ ኣገንዚቡ።

ይኹን’ምበር፡ ምስ ምምጻእ ሓድሽ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ድፍኢት ሳልሳይ ወገን ዝተኸተመ “ሓባራዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን”፡ ሓድሽ ክውንነትን ትስፍውነትን ብምፍጣር፡ ኣብ ዞባና ክቱር ድሌት ንምትሕግጋዝን ሽርክነትን ከምዘበራበረ ኣረዲኡ።

ሕጂ እውን እቲ ተስፋ ኣብ ቦታኡ ስለዘሎ፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ኤርትራ ምስ ጃፓን ትርጉም ዘለዎን ጸላውን ምትሕግጋዝ ክትገብር ዘለዋ ድልውነት ኣረጋጊጹ።

Categories