ነበርቲ ሓውሲ-ከተማ ሻምብቆ፡ ኣብ ህንጸት መስመር ባረንቱ – ሻምብቆ – መንደፈራ ተዋፊሮም ኣገዳሲ ትሕተቅርጻዊ ስራሓት ንዘሰላስሉ ዘለዉ ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንጸት፡ እንግዶት ብምድላው ኣተባቢዖም።

ውጽኢት ስራሕ፡ ድሮ ኣብ ህይወቶም ብኣወንታ ከምዝጸለወ ዝሓበሩ ነበርቲ፡ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

እቲ ንወፋሮ ዝገብርዎ ምትብባዕ ከም ዝቕጽልዎን፡ ዝትግበር ዘሎ መደባት ንምዕባለ ከባቢኦም ደራኺ ምዃኑን ሓቢሮም።

Categories