ሓረስቶት ምምሕዳራት ከባቢ ሸባሕን መትከል ኣቤትን – ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ብህጡር ክራማት ባሕሪ ተሓጊዞም ዝዘርኡዎ ኣእካል፡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከምዝበጽሐ ሓቢሮም።

ኣብቲ ከባቢ ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ተራእዩ ምንባሩ ዝጠቐሱ’ቶም ሓረስቶት፡ ብዛዕባ ባህርያቱን ኣገባባት ምክልኻሉን ኣቐዲሙ ብዝተገብረሎም ጐስጓሳት እኹል ንቕሓት ኣጥርዮም ስለ እተቓለሱዎ ግዳ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ሕርሻኦም ኣብ ደረጃ ምጉናእ ከምዝበጸሐ ገሊጾም።

ግራቱ ብዝግባእ ዝተኸናኸነ ሓረስታይ ናይ ባልዕ ጸገማት ከምዘየጋጠሞ ዝጠቐሱ’ቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡ ሎሚ ዓመት ርቡሕ እቶት ክሓፍሱ ተስፋ ከምዘለዎም፡ ብቐለብ ጥሪት እውን ከምዘይጽገሙ ኣብሪሆም።

ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሸባሕ፡ መትከል ኣቤትን ዓድ-ሹማን፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ብክራማት ባሕሪ ዝለምዕ ልዕሊ 1900 ሄክታር ከምእተሓርሰ ተፈሊጡ።

Categories