ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ዲጋታት ፋንኮ-ራዊን ፋንኮጽሙእን ዝካየድ ዘሎ ምርባሕ ዓሳታት ጽቡቕ ውጽኢት ከምእተረኽቦ ገሊጹ።

ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ መኮነን ግርማይ ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፌስኮ – ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ ከባቢኦም ጽቡቕ ገስጋስ ዘርኢ ዘሎ ምርባሕ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ፡ ዕላማኡ ምእንቲ ክወቅዕ፡ ኣብ መኣዶም ዓሳ ከዘውትሩን ገገፊፎም ከም ምንጪ ቊጠባዊ እቶት ክጥቀሙሉን ጸዊዑ።

ነቲ መደብ ብኣድማዕነት ንምትግባር፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፌስኮ ኣብ ምግፋፍ ዓሳታት ዝነጥፉ ጉጅለታት ደቂ-ተባዕትዮ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምምስራሕን መሸጣን ዓሳ ዝዋስኣ ጉጅለታት ደቂ-ኣንስትዮ ብምቛም፡ ናይ ስልጠናን መሳርሒታትን ደገፍ ንምግባር መደብ ከምዘሎ ድማ ሓቢሩ።

ነበርቲ ብወገኖም፡ ዲጋ ፋንኮ-ጽሙእ ኣብ ማሕበረ-ቊጠባዊ መነባብሮኦምን ምርግጋእ ኣከባቢን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ ብቐረባ ዝዕዘብዎ ዘለዉ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣብኡ ካብ ዝራባሕ ዘሎ ዓሳታት ተጠቀምቲ ንክኾኑ ዝካየድ ዘሎ ጐስጓሳትን ናይ ስልጠና መደባትን ንምዕዋት ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ዲጋታት ከርከበት፡ ገርሰት፡ ባደሚት፡ ፋንኮራዊ፡ ፋንኮ-ጽሙእ፡ ዓሊ-ግድር፡ መገል፡ ጸሊም-ቀላይን ዓዲ-ማእለልን ዝፋረዩ ዘለዉ ሽዱሽተ ዓይነታት ዓሳ ጽቡቕ ውጽኢት ከምእተረኽቦም፡ ይኹን’ምበር ዛጊት ኣብ ተጠቃምነት ከምዘይተበጽሑ፡ ካብ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ።

Categories