ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ጽሩይ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ገዲም ተጋዳላይ ኢንጅነር ገብረኪዳን ግርማጽዮን፡ ብ22 ሚያዝያ ብሕማም ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድመኡ ተሰዊኡ።

ኣብ ወርሒ ለካቲት 1976 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር ገብረኪዳን፡ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ክፍሊታት ህንጻ ውድብ፡ ኣብ ምስራሕ ጽርግያታትን ኣባይትን መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሓርበኛታት’ዩ ነይሩ።

ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ ፈለማ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ከም ሓላፊ ጨንፈር ቴክኒክ፡ ስዒቡ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ምስራሕን ምጽጋንን ጽርግያታትን መንገዲ ኣጋርን፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ብምዃን፡ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ብተወፋይነት ንህዝቡን ሃገሩን ኣገልጊሉ።

ስዉእ ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር ገብረኪዳን ግርማጽዮን፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ውላድን እዩ።

ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ሎሚ 24 ሚያዝያ ፍርቂ መዓልቲ፡ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ኢንጂነር ገብረኪዳን ግርማጽዮን ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን “ጽንዓት ይሃብኩም” ይብል።

Categories