“እጃመይ፡ ኣብ ህንጻ ማዕከን ሞያውን ቊጠባውን ጸጋ ሃገር” ብዝብል ቴማ፡ ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያ ዝተኻየደ መበል 14 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ዞባ ኤውሮጳ፡ ደምዳሚ መግለጺ ብምውጻእ ተዛዚሙ።

ኣብ’ቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስትን ግንባርን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ኣምባሳደራት፡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃ፡ ኣመሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዝመጹ ወከልቲ ሃገራውያንን ህዝባውያንን ውዳበታት ከምኡ’ውን መሓዙት ኤርትራ ዝተሳተፍዎ ዋዕላ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ መንእሰያት ሞያውን ቊጠባውን ዓቕምታቶም፡ ኣብ ህልው መድረኻዊ ተልእኾታት ልምዓትን መኸተን ዘውዕሉሉ ኣገባባት ዘነጽሩ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ኣስተምህሮታትን ቀሪቦም።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ምንቅስቓስን ዕማማትን ናይ’ቲ ውዳበ ብመንጽር ህልው ኩነታት ሃገር፡ ቀዳምነታት ቊጠባዊ ልምዓት፡ ዕቱብን ኣድማዕን ኩለንትናዊ ተሳትፎ ራብዓይ ግንባር፡ ሰፊሕ ዘተን ገምጋምን ተኻዪዱ።

በዚ መሰረት፡ ኣብ ቊጠባዊ ልምዓት ብኣተኲሮ ምስራሕ፡ ውሑስ ጉርብትና ምፍጣር ንዝዓለመ ጻዕርታት መንግስቲ ምድጋፍ፡ ንተጻብኦታት ቀጻሊ ብዝብርኽ ንቕሓት ምክትታልን ምምካትን፡ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ዓቕሚ ኤርትራውያን መንእሰያት ብዝግባእ ንምጥቃም – ራብዓይ ግንባር ሓላፍነቱን ዕማሙን ኣነጺሩ ብዝበለጸ ውጥን ክሰርሕ፡ ከምኡ’ውን ሓቀኛ ምስሊ ሃገር ንምንጽብራቕን ንምድማቕን ዝሕግዙ ዛዕባታት ምርኲስ ብምግባር ዝሰላሰል ዕማም – ብሓልዮትን ምውህሃድን ማእከላይ ሽማግለ ናይ’ቲ ውዳበ ክካየድ ተወሲኑ።

ብኻልእ ወገን፡ ዓመታዊ ዞባዊ ዋዕላ ሃገራውያንን ህዝባውያንን ውዳበታት ደቡባዊ ምብራቕ ሕ.መ.ኣመሪካ፡ “ብሩህ’ዩ መጻኢና፡ ናህሪ ንወስኸሉ ምዕባለና” ብዝብል ቴማ፡ ኣብ ከተማ ኣትላንታ ተቓኒዑ።

ኣብ’ቲ ዋዕላ፡ በተን ውዳበታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕማማትን ኣብኡ ዘሎ ብልጫታትን ብድሆታትን ተዘትዩ።

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕ.መ.ኣመሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት መንግስቲ ኤርትራን ገስጋሱን መብርሂ ሂቡ።

ተሳተፍቲ፡ ተጠቃምነት ኤለክትሮኒካዊ ንባብ ኣብ ኤርትራውያን ተመሃሮ ንምዕባይ ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ንምዕዋት፡ 101 ኤለክትሮኒካዊ መንበብቲ ንምግዛእ ዝውዕል 13,130 ዶላር ኣበርኪቶም።

Categories