ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማሕበራውን ህዝባውን ንጥፈታቶም ብቐጻሊ ከጋጥሞም ንዝጸንሐ ዕንቅፋትን ተጻብኦን ንምቅዋም፡ ብ13 መጋቢት፡ ኣብ ከተማ ዘ-ሄግ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካዪዶም።

ነቲ፡ “ብዛዕባና ካብ ምዝራብ፡ ምሳና ተዛረቡ” ብዝብል ቴማ ዝተኻየደን፡ ካብ ጀርመን፡ ስዊዘርላንድ፡ ብሪጣንያ፡ ኢጣልያ፡ ሽወደን፡ በልጅዩም፡ እስራኤልን ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ ኤርትራውያን እውን ዝተሳተፍዎን ሰላማዊ ሰልፊ፡ ልዕሊ 2000 ሰልፈኛታት ተሳቲፎምዎ።

ዕላማ ናይ’ዚ ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ- ቐትሪ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ፡ መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክኽተሎ ንዝጸንሐ ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ኣገባብ ኣተሓሕዛ ዘለዎም ተቓውሞ ንምግላጽ’ዩ።

እቶም ዜግነት ሆላንድ ዘለዎም ኤርትራውያን፡ ብመሰረት ቅዋም ሆላንድ ናይ ማዕርነት መሰሎም ክኽበረሎም፡ ንጉዳዮም ዝምልከቱ ፖሊሲታትን ውሳነታትን ኣብ ዝሕንጸጹሉ እዋን ድማ፡ ዘይሻራዊ፡ ርትዓውን ኣሳታፊን ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኽተል፡ ንመንግስቲ ሆላንድ ምሕጽንታኦም ኣቕሪቦም።

መንግስቲ ሆላንድ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክወስዶ ዝጸንሐ ግጉይ ውሳነታት፡ ኣብ ጭብጢ ኣልቦን ተደጋጊሙ ዝምስራሕ ናይ ገለ መራኸቢ ብዙሓን ጠቐነታትን ከምኡ’ውን ንርእሶም ከም “ፈላጣት” ዝሾሙ ባእታታት ዝተመርኰሰ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ፡ ብሰንኪ’ዚ – ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ኣብ ዝምልከቶም ጉዳያት ድምጺ ከምዘይህልዎምን ከምዝግለሉን ኮይኖም ምጽንሖም ሓቢሮም።

ኣብ መወዳእታ፡ ብመንገዲ ወኪላቶም ኣቢሎም፡ ንዕላማ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገልጽ ጽሑፍ – ናብ ሚኒስትሪታት ጉዳያት ወጻኢን ዕዮን ማሕበራዊ ጉዳይን፡ ከምኡ’ውን ናብ ባይቶ ሆላንድ ኣቕሪቦም።

Categories