ኤርትራን ፊንላንድን፡ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንዘካይድኦ ዘለዋ – ብቐንዱ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን ዘተኰረ ምትሕግጋዝን ገስጋሱን ንምግምጋም፡ ትማሊ 12 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ርክብ ተኻዪዱ።

ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዝተበገሰ ምትሕግጋዝ፡ ብመንጽር ዝተጠርየ ተመኲሮን ፍልጠትን ምግምጋሙ፡ ክብጻሕ ንዝድለ ዘሎ ሸቶ ኣብ ምውቃዕ ሓጋዚ ምዃኑ ኣረዲኡ።

ፈጻሚ ዳይረክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ብወገኑ፡ ምስ ፊንላንድ ዝግበር ዘሎ ምትሕግጋዝን ገስጋሱን፡ መርኣያ ክልተኣዊ ምትእምማን ከምዝኾነ ጠቒሱ፡ እዚ ኣብ መንጎ ኮሌጃት ሃገርናን ናይ ፊንላንድ ዩኒቨርሲታትን ዝተገብረ – ብቐንዱ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን ዘተኰረ ምትሕግጋዝ፡ ኣብ ምምሕያሽ ዓይነት ዝወሃብ ትምህርቲ፡ ኣገልግሎት ኣብያተ-ንባብ፡ ከምኡ’ውን ምሕያል ምምህርናውን ምርምራውን ብቕዓት ዘተባብዕ ፍረ ከምእተረኽቦ ገሊጹ።

“ምስ ኤርትራ ዝግበር ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ፡ ውጽኢታዊ እዩ” ዝበለ ኣባል ባይቶ ፊንላንድ ሚስተር ፔካ ሃቪስቶ፡ እቲ ዝተተግበረ መደብ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚታት ዝኣምን ፖሊሲ ልምዓት ኤርትራ ዝድግፍ ምዃኑ ሓቢሩ።

ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ኣምባሳደር ታርጃ ፈርናንደዝ ድማ፡ እቲ ፕሮጀክትታት ውጽኢቱ ዝምስገን ምዃኑ፡ ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍቲ ይኹን ተመሃሮ ዝካየድ ናይ ምብጽጻሕ ንጥፈታት እውን፡ ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ዝምድና ዘነጽር ምዃኑ ኣረዲኣ።

ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዳይረክተር ምምሕዳር ላዕለዋይ ትምህርትን ኣህጉራዊ ርክባትን ፕሮፌሰር ዘመንፈስ ጽገ፡ ነቲ ፕሮጀክትታትን ዕላማኡን ብዝምልከት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ትምህርታዊ ቴክኖሎጂ ብምምዕባል፡ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዝቐለለ ኣገባብ ዝሰላሰለሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ።

Categories