ኣብ ጀርመን – ከተማታት ፍራንክፈርትን ካስልን፡ ኣብ ህልው ኩነታትን ኣገልግሎት ቈንስላዊ ጉዳያትን ዝዘተየ ሰሚናራት ተኻዪዱ።

ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተ፡ ንነበርቲ እታ ከተማ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ – ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ንዘጋጠሞም ቅሉዕን ስቱርን ተጻብኦታት ብምምካት ናብ ሓድሽ መድረኽ ተሰጋጊሮም ከምዘለዉ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ ተኣትዩ ዘሎ ልዑል ንቕሓትን ስጡም ሓድነትን ዝሓትት መድረኽ፡ ዜጋታት ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።

ስሉጥነት ቈንስላዊ ኣገልግሎት ንምዕዛዝ፣ ውዳቤን ኣበርክቶን ህዝቢ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ሃገር ንምሕያል፣ መሰላትን ረብሓታትን ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ንምሕላው፣ ሃገራዊ ጥምረት ንምድንፋዕ. . . ኣብ ዝዓለሙ ዛዕባታት እውን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።

ኣብ ከተማ ካስል ንመንእሰያት ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሰሚናር – ኣቶ ክብረኣብ፡ መንእሰያት ብክብሪታት ሕብረተሰቦም ተዀስኲሶም ክዓብዩን ኣብነታውያን ክዀኑን ተላብዩ።

ተሳተፍቲ፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ መኸተኦም ንምሕያል ዘለዎም ቅሩብነት ብምርግጋጽ፡ ካብኦም ዝሕተት ከምዘማልኡ ገሊጾም።

Categories