መንእሰያት፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ጅግንነትን ኣተዓቓቕባኡን ኣተኲሮም ክዋስኡን ክመራመሩን፡ ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ብ28 ሚያዝያ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ኣገንዚቡ።

ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝገበሮ መግለጺ፡ ኣቶ ኣለምሰገድ፡ ሓቅታትን ዕምቈትን ታሪኽ ኤርትራን ቅያታት ህዝባን፡ ኣብ ሕሉፍን ህልውን መስገደላት ከምዝምርኰስ ጠቒሱ፡ መንእሰያት ንዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ ብግቡእ ክግንዘቡ፣ ክዉንን ሓቀኛን ታሪኽ ከይጥምዘዝን ከይሃስስን ብንቕሓት ክከታተሉን እጃሞም ከበርክቱን ኣዘኻኺሩ።

ጎበጣን ውዲትን ወረርትን ገዛእትን ብሓባር ኣብ ምምካትን ምስዓርን፡ ሰረት ሃገራዊ መንነት ዓቢ ተራ ከምዝነበሮ ዝገለጸ ኣቶ ኣለምሰገድ፡ ሃገር ብዘይ ሃገራዊ መንነት ክትቀውም ከምዘይትኽእል ኣረዲኡ።

ከም ህዝቢ – ንወረረትን ገዛእትን መኪትና ዝሰዓርና፡ ብሓያል ንቕሓትን ጽኑዕ ጥምረትን ከምዝዀነ ድማ፡ ብዝርዝር ኣብሪሁ።

ታሪኽ ኤርትራን ቅያታት ህዝባን፡ ኣብ ቅኑዕን ጽኑዕን መሪሕነት ከምዝምርኰስ ጠቒሱ ድማ፡ መንእሰያት ኣሰር እቶም ብደሞም ታሪኽ ሰሪሖም ዝሓለፉ ወለዶታት ክኽተሉ፣ ከምኡ’ውን ታሪኾምን ናጽነት ንምምጻእ ዝተፈጸመ ጅግንነትን ዝተኽፍለ ዋጋን፡ ብስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ከጽንዑን ክመራመሩሉን ተላብዩ።

ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ታሪኽ ብሓፈሻ፡ ታሪኽ መንነትን ናጽነት ንምምጻእ ዝተኸፍለ መስዋእትን ድማ ብፍላይ፡ ናብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ምእንቲ፡ ብግቡእ ክጸሓፍን ብመልክዕ ሰነዳዊ ፊልም ክዳሎን ተላብዮም።

Categories