ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ገልዓሎ፡ ናቕፋን ሞልቊን፡ ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻዪዱ።

ኣብቲ ናይ ገልዓሎ – ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም፡ እቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጐስጓሳት፡ ኣብ ጽፈትን ስሉጥነትን ምርጫ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ ገሊጹ።

ኣቦ-መንበር ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ ሼኽ ብወገኑ፡ ኣመሓደርቲ ዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት ብግቡእ ተገንዚቦም፡ ንህዝቦምን ሃገሮምን ብቕንዕና ከገልግሉ ኣዘኻኪሩ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ብተመሳሳሊ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ፡ ንዝተራእየ ዕዙዝ ተሳትፎ ድሕሪ ምምጓስ፡ ህዝቢ ንዝተመርጹ ኣመሓደርቲ ኣብ ጐድኖም ኰይኑ ከተባብዖምን ደገፍ ክገብረሎምን ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቊ እውን፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዘርኣይ በርሀ፡ ኣመሓደርቲ – እምነት ኣንቢሩ ንዝወከሎም ህዝቢ፡ ብዘይ ተጉላባነትን ብቕንዕናን ከገልግልዎ ተላብዩ።

Categories