ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ነበርቲ ከተማ ዓሰብ ንዝዀና ጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ስራሕ ተዋፊረን መነባብሮአን ከመሓይሻሉ ዝሕግዘን ናይ ናውቲ ደገፍ ገይሩ።

ብ11 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምርኽኻብ፡ ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ዮሴፍ ፍስሃየ፡ እቲ መደብ – መቐጸልታ ናይ’ቲ ጽጉማት ወገናት መነባብሮም ንምምሕያሽ ክግበር ዝጸንሐ ዓይነታውን ገንዘባውን ደገፍ ምዃኑ ብምሕባር፡ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ዝሰልጠና ኣለይቲ ስድራ፡ በቲ ዝተማህራኦ ሞያ ስራሕ ንኽፈጥራ ናውቲ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ከምእተዋህበን ገሊጹ።

ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ’ቲ ዞባ፡ ኣቶ ሑመድ ዓሊ፡ ሰልጠንቲ ዝረኸባኦ ዕድል ብግቡእ ክጥቀማሉ ኣዘኻኺሩ።

ሓላፊት ሃማደኤ ኣብ’ቲ ዞባ ወ/ሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ድማ፡ ሞያውን ቁጠባውን ዓቕሚ ደቂ-ኣንስትዮ ንምሕያል፡ ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢራ።

ኣብ መጻኢ ብስፌት ክዳን ንዝሰልጠና ጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ደገፍ ክግበር ምዃኑ እውን፡ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ።

Categories