ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ሓርበኛ እስጢፋኖስ ሃብተ ገብረማርያም፡ ብ2 መጋቢት ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ።

ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1978 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ እስጢፋኖስ፡ ቅድሚ ናጽነት – ኣብ ኣጋር ሰራዊት፡ ክፍሊ ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ኮሚሽን መጓዓዝያን ክፍሊ ቊጠባን፡ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ኣገልጊሉ።

ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ ተጋዳላይ እስጢፋኖስ፡ ሓላፊ ክፍሊ መጓዓዝያ፡ ኣካያዲ ስራሕ ኮርፖረሽን ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ ሓላፊ መጓዓዝያ ምድሪ፡ ሓላፊ ክፍሊ ንግዲ፡ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን፡ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብምዃን፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብብቕዓትን ተወፋይነትን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።

ገዲም ተጋዳላይ እስጢፋኖስ ሃብተ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ደቂን እዩ።

ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ብመስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ እስጢፋኖስ ሃብተ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመንዩ።

(ሓጺር ታሪኽ ህይወት ስዉእ ብጻይ እስጢፋኖስ ሃብተ ኣብ ገጽ 2 ኣሎ)

Categories