ኣህጉራዊ መዓልቲ ‘ፊስቱላ’፡ “ፊስቱላ ከብቅዕ ብሓባር ንስራሕ” ብዝብል ቴማ፡ ትማሊ 11 ሰነ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተዘኪራ።

ኣብ’ቲ ሰብ-መዚ መንግስቲ ኤርትራን ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዝተረኽቡሉ መደብ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን፡ ንጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ብደረጃ ዓለም – ዓመታዊ ካብ 50 ሽሕ ክሳብ 100 ሽሕ ኣዴታት ብፊስቱላ ከምዝጥቃዓ፡ እተን ግቡእ ሕክምናዊ ፍወሳ ዝረኽባ ግን፡ ኣስታት 15 ሽሕ ጥራይ ምዃነን ገሊጻ። እዚ ጥዕናዊ ጸገም’ዚ፡ ብፍላይ ኣብ’ተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዕቱብ ቈላሕታ ተነፊጉዎ ምጽንሑ እውን ሓቢራ።

ጠንቅታት ፊስቱላን ሳዕቤናቱን ብዝርዝር ዝገለጸት ሚኒስተር ኣሚና፡ ክንከላኸሎን ክንፍውሶን ብእንኽእል ‘ጠንቂ’ እትሳቐ ኣደ ክትህሉ ስለዘይብላ፡ መጸበዪ ሓራሳት ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ምውዳድ፡ ኣብ ሆስፒታላት ኣገልግሎት ህጹጽ መብጣሕቲ ኣብ ግዜ ወሊድ ድሉው ከምዝኸውን ምግባር፡ ከምኡ’ውን ደቂ-ኣንስትዮ ዕድል ትምህርቲ ከምዝረኽባን ኣብ ትምህርቲ ከምዝደፍኣን ምጽዓር፡ ካብ’ቲ ኣብ ኤርትራ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣረዲኣ።

ኣወሃሃዲት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ፡ ሚስ ሱዛን ንጎንጊ፡ ኣብ ዓለም – መዓልታዊ ልዕሊ 800 ኣዴታት ምስ ሕርሲ ብዝተኣሳሰር ጥዕናዊ ጸገማት ከምዝሞታ ብምሕባር፡ ኣብ ግዜ ሕርሲ ካብ ዝኽሰት ጥዕናዊ ጸገማት፡ እቲ ዝበርትዐ መጉዳእቲ ፊስቱላ ብምዃኑ፡ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንምጥፋኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝኣተዎ ቃል ንምትግባር፡ ሃገራት በብወገነን ተበግሶ ክወስዳ ኣዘኻኺራ።

ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ድማ፡ እቲ ጉዳይ ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዝምልከት ስለዘይኮነ፡ ሃማደኤ ምስ መሻርኽቱ ብምትሕብባር፡ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምጻእ ይሰርሕ ከምዘሎ ኣረዲኣ።

ኣብ’ቲ ካብ ፊስቱላ ዝተፈወሳ ኣዴታት ቃለ-ምስክርነት ዝሃባሉ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ምእላይ ግዳያት ፊስቱላ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ዶክተር ሃብተ ሃይለመለኮት፡ ዶክተር ዳዊት ሰረቐን ሲስተር ይርጋኣለም ኢሳቕን ሽልማት ተዓዲሉ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ቀጽሪ ማእከል ክንክን ግዳያት ፊስቱላ፡ ፈልሲ ኣግራብ ናይ ምትካል መደብ ተኻዪዱ።

Categories