ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ንዘሎ ዋሕዲ ኣብያተ-ትምህርቲ ንምቅላል ዝህነጻ ዘለዋ ኣብያተ-ትምህርቲ – 80 ሚእታዊት ስራሓተን ከም እተዛዘመ፡ ሓላፊ ምክትታል ፕሮጀክትታት ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ጣህር መሓመድ-ኢብራሂም ሓቢሩ።

ኣብ ከተማ ናቕፋ ሓንቲ ናይ መባእታን ሓንቲ መዋእለ-ህጻናትን፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሞዖ-ለዓልን ኣብ ኣግራዕ-ለዓልን ድማ ናይ መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ ይስራሓ ከምዘለዋ፡ ምሉእ ብምሉእ ምስ ተዛዘማ ድማ ንዝነበረ ሕጽረት ኣብያተትምህርትን መምሃሪ ክፍልታትን ኣብ ምቅላል ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝገብራ ኣቶ ጣህር ብተወሳኺ ገሊጹ።

ነበርቲ፡ ብሰንኪ ሕጽረት ዘይተመልአ ህንጻታትን ጽበት ክፍልታትን፡ ተመሃሮን መማህራንን ንጥፈታቶም ብግቡእ ኣብ ምስልሳል ክጽገሙ ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም።

ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ካብ መዋእለህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 35 ኣብያተ-ትምህርቲ ኣለዋ።

Categories