ሂላል ወርሒ ሮሞዳን ትማሊ ስለዘይሰረቐት፡ ሎሚ መዛዘሚት ወርሒ ሻዕባን ተቘጺራ፡ ጾም ሮሞዳን ጽባሕ ሓሙስ 17 ግንቦት ከምዝጅምር፡ ቤት-ጽሕፈት ኢፍታእን እስላማዊ ጉዳያትን ሓቢሩ ኣሎ።

ርሑስ ምጅማር ጾም ሮሞዳን ንኹሎም ኣመንቲ።

Categories