Category: Newspapers

ትካላት ምጽራይ ማይ ‘ውሕስነት ጥዕና’ ቀዳምነት ክህባ ይሕተታ

ትካላት ምጽራይን ምዕሻግን ማይ፡ ጥዕና ህዝቢ ከም ቀንዲ ዕላማአን ወሲደን ብቕዓት ፍርያተን ዘውሕስ ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ክኽተላ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሓላፊ ኣሃዱ ኢንዱስትሪታት መግብን መስተን ኣቶ ቢንያም ተኽለጽዮን ኣዘኻኺሩ። ንጥፈታት ትካላት ምጽራይን ምዕሻግን ማይ – ኣብ ሃገርና ኣብ 2004 ከምዝጀመረ፡…

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ንኮማዊ ተሳትፎ ኣብ ምዕዋት መደባት ልምዓትን ምምላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሞጒሱ። ኣቶ ኣሕመድ መሓመድኖር ረጀብ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ጸገም ዝስተ ማይ ንምቅላል ብዝተወስደ ተበግሶ፡ ተባላሽዩ ዝነበረ መሳርሒታት ከምእተጸገነ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ መሬት ዝሸጡ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ…
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረበሉ ሲምፖዝዩም ወዲቡ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ትማሊ 16 ጥሪ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ጥዕና ዘተኰረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረበሉ ሲምፖዝዩም – ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ወዲቡ። እቲ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዱንዲ ናይ ዓባይ- ብሪጣንያ ብምትሕብባር፡ ብደረጃ ማስተርስ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክመሃሩ ብዝጸንሑ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝቐረበ…
ሓልሓለ – ካብ ባልዓት ናጻ ዝኾነ ዘርኢ ድንሽ ይምዕብል

ሃገራዊ ማእከል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ፡ ካብ ባልዓትን ሕማማትን ናጻ ዝኾነ ሰለስተ ዓሌት ዘርኢ ድንሽ ንምምዕባልን ንምዝርጋሕን ዝጀመሮ ዕማም – ጽቡቕ ውጽኢት ይረኽበሉ ከምዘሎ፡ ክኢላታት ናይ’ቲ ማእከል ሓቢሮም። ሓላፊ ክፍሊ ባዮ-ተክኖሎጂ መንእሰይ ሙሴ ፍቓዱ፡ ካብ ቫይረስ፡ ባክተርያን ፋንጋስን ናጻ ዝኾነ ዘርኢ…

ኣብ ከተማ ኣፍዓበት፡ ንተመሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት፡ ኣብ ዕድላት ትምህርትን ስነ-ምግባርን ዘተኰረ ሰሚናራት ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ኣስታት 2,700 ተመሃሮ ዝተሳተፍዎ – ኣብ ሓሙሽተ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተኻየደ ሰሚናራት፡ ሓላፊ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት መምህር ዓብዱላሂ ሳልሕ፡ ትምህርቲ እምነ-ኲርናዕ ምዕባለ ብምዃኑ፡ መንግስቲ ምዕሩይ ዝርጋሐን…
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኣገደስቲ ምዕባለታት መብርሂ ሂቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018፡ ኣብ ኣገደስቲ ዞባዊ ምዕባለታት – ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ቃለ- መሕትት ኣካዪዱ። ብቕድሚ ትማሊ 14 ጥሪ ብድምጺ ሓፋሽ ኤርትራን ኣገልግሎት ቴለቪዥን ኤርትራን ብቐጥታ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ-መሕትት፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ – መበገስን ዕላማን ናይ’ቲ…
“ኣብ ምውዳብ ሰራሕተኛታት ዕዉት ስራሓት ተተግቢሩ”ሃማደኤ ዞባ ማእከል

ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ ኣብ 2017 ኣብ ትካላትን ሚኒስትሪታትን ዝሰርሓ ደቂ- ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ንምሕቋፍ ዘካየዶ ንጥፈታት ዕዉት ምንባሩ፡ ብ11 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ሓቢሩ። ሓላፊት’ቲ ጨንፈር ወ/ሮ ኣለም በላይ፡ በብጽላቱ ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ብግቡእ ወዲብካ፡ ተሳትፎአንን…

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መጋወዳ – ንኡስ ዞባ መንሱራ፡ ኣጋጢምዎም ዝጸንሐ ጸገም ዝስተ ማይ ፍታሕ ከምዝረኸበ ገሊጾም። ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ትሕተ-ቅርጺ ፕሮጀክት ማይ ብምብልሻዉ፡ ኣስታት 7 ኪሎ-ሜተር እናተጓዕዙ ክሰትዩ ዝተገደዱ ነበርቲ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ስለዝተዓረየ – ጸገሞም ፍታሕ ከምዝረኸበ ሓቢሮም። እቲ ፕሮጀክት፡…

ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ንምዕባለ ደቂ- ኣንስትዮ ዝሃሲ ድሑር ልምድታት ንኽውገድ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ብምህላዉ – ውሁድ ጻዕሪታት ክቕጽል መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓሊ ጃብር ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ብዝተኻየደ ጽዑቕ ጐስጓስ…
ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ ፈስቲቫሎም ይጽምብሉ ኣለዉ

ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ፡ “ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ12 ጥሪ ብልዑል ማዕርግ ኣብ ከተማ መልበርን ተኸፊቱ። ኣብ’ቲ ካብ መላእ ኣውስትራልያ ዝመጹ ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ዝተሳተፍዎ ድሙቕ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡ ከንቲባታት ዝተፈላለያ ምምሕዳር ከተማታት ኣውስትራልያ፡ ምክትል ዳይረክተር…