መንግስቲ ኤርትራ፡ ንስድራ ስዉኣት ልዕሊ 5.2 ቢልዮን ናቕፋ ደበስ ከምዝኸፈለ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዳይረክተር ጨንፈር ድሕነት ስድራ-ስዉኣት ኣቶ ዘርኣይ ተኽለኣብ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ – መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ሓቢሩ።

ስድራ-ስዉኣት ብመነባብሮ ከይጽገሙ፡ መንግስቲ ወርሓዊ 500 ናቕፋ ስሩዕ ክፍሊት ቅድሚ ምጅማሩ፡ ኣብ 1995 – ገና ኣብ እግሪ ተኽሉ ብጥቕሉል ንነፍሲ-ወከፍ ስድራ ስውእ 10 ሽሕ ከምዝኸፈለ ዝገለጸ ኣቶ ዘርኣይ፡ ካብ ወርሒ ጥሪ 2004 ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ልዕሊ 5 ቢልዮንን 200 ሚልዮንን ናቕፋ ከምዝኸፈለ ገሊጹ።

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብወገኖም፡ ምንባይ ስድራ ስውኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከምዘይኮነ ተገንዚቦም፡ ዛጊት ን18,299 ዝተለለያ ጽጉማት ስድራ ስውኣት፡ ልዕሊ 160 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባዊ ደገፍ ከምዝገበሩ ኣረዲኡ።

ብዘይካ’ቲ ብስሩዕ ዝኽፈል ደበስ፡ መንግስቲ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ምስ ዝነብሩ ዜጋታት ብምትሕብባር፡ ን1,309 ጽጉማት ኣንስቲ ስዉኣትን ደቂ-ስዉኣትን ልዕሊ 26 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ብምግባር፡ ብጥሪት፡ ብንኣሽቱ ንግዳዊ ንጥፈታት ብካልእ ዝተፈላለየ ሞያታትን ከምዘምሃረ ገሊጹ።

Categories