Layout A

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን – ድሕሪ ናጽነት መላእ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣመሓዳሪ...

Read More

Layout A (slider)

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን – ድሕሪ ናጽነት መላእ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣመሓዳሪ...

Read More
ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት ንህዝቢ ዘቕርብዎ መግብን ካልእ ነገራትን ግዜኡ ምስ ዘሕልፍ፡ ኣብ ጥዕና ዝፈጥሮ ጸገም ተረዲኦም ክኣልይዎ ብምትሕስሳብ፡ ነዚ ዘይትግበሩ ወነንቲ ትካላት ዝኸበደ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑ...

Read More

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ ብዝተኻየደ ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ – ኣስታት 25,000 ሓደ ወርሒ ዝዕድሚኤን ጨቓዊት፡ ንልዕሊ 1100 ተጠቀምቲ ከምእተዓደላ ገሊጹ። እተን ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ሰለስተ ንኡሳን...

Read More
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ.ኮ.ሰ.ኤ ዝተኻየድ ዓውደ-ዘተ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን ኣብ ዘስምዓቶ ናይ መኽፈቲ ቃል፡ ጽሬት ከባቢ ንምውሓስ – ‘ኣብ ግዳም ቀልቀል ካብ ምውጻእ ናጻ ዝኾነ ከባቢ...

Read More

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ኣብ ምትሕልላፍ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ ይሰርሕ

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምስተን ዝውክለን ኩባንያታት ርክቡ ብምድልዳል ዕማማቱ ብዝለዓለ ንምፍጻም ብዕቱብ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ዝተመስረተ ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1992 ብሓድሽ ውዳበ ከም ዝጀመረ፡ ካብ 1996 ኣትሒዙ ድማ ከም ወኪል ኩባንያታት ጃፓን – ቶዮታ፡ ያማሃን፡ ኮማትሱን ኮይኑ የገልግል ከምዘሎ ገሊጹ። ቀንዲ ዕማም ዓንበርበር...

Read More

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ሱዳን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ – ምስ ኣቦ-መንበር ልዑላዊ ባይቶን ቀዳማይ ሚኒስተርን ርክባት ኣካይዱ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ኣቦመንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃንን፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ኣልጀምሁርያ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፡ ኣብ ሓባራዊ ታሪኽን ክብርታትን ንዝተመርኰሰ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ንምድልዳል ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም። ክልቲኦም መራሕቲ፡ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክልተኣዊ ምትሕብባር ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዓውድታት ንምትግባር፡ ጻዕሮም ከሐይሉ እውን...

Read More
ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ትማሊ 4 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። ንሳቶም ድማ፡ 5 ኣብ ኦምሓጀር፡ ሓደ ኣብ ዓሊግድር – ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ክልተ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ተዓቚቦም ዝጸንሑ እዮም። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 3፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ 4 – 7 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ...

Read More
ነበርቲ ዓዲ-ፋካይ ሕርሻዊ ንጥፈታት የካዪዱ ኣለዉ

ነበርቲ ዓዲ-ፋካይ ሕርሻዊ ንጥፈታት የካዪዱ ኣለዉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ነበርቲ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ-ፋካይ፡ እቶታውነት ሕርሻ ንምዕባይ ዝዕላማኡ ማእቶት የሰላስሉ ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ-ፋካይ ኣቶ እድሪስ ዓሊ እድሪስ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ነበርቲ ርቡሕ ምህርቲ ከምዘይሓፈሱ፡ ነዚ ንምፍዋስ ድማ ኣብዚ ግዜ’ዚ መሬቶም ኣብ ምዝላይን ከትርታት ኣብ ምስራሕን ብልዑል ተበግሶ ይነጥፉ ምህላዎም ገሊጹ። እተን ዓድታት ኣብ ሰሙን 4 መዓልታት ብምውፋር ካብ ወርሒ መጋቢት...

Read More

Layout A (combined with B)

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን – ድሕሪ ናጽነት መላእ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣመሓዳሪ...

Read More

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ...

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ...

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ኣብ ምትሕልላፍ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ ይሰርሕ

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምስተን ዝውክለን ኩባንያታት ርክቡ ብምድልዳል ዕማማቱ ብዝለዓለ ንምፍጻም ብዕቱብ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ዝተመስረተ ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ፡ ድሕሪ ናጽነት...

Layout A (with pagination)

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን – ድሕሪ ናጽነት መላእ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣመሓዳሪ...

Read More
ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት ንህዝቢ ዘቕርብዎ መግብን ካልእ ነገራትን ግዜኡ ምስ ዘሕልፍ፡ ኣብ ጥዕና ዝፈጥሮ ጸገም ተረዲኦም ክኣልይዎ ብምትሕስሳብ፡ ነዚ ዘይትግበሩ ወነንቲ ትካላት ዝኸበደ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑ...

Read More

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ ብዝተኻየደ ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ – ኣስታት 25,000 ሓደ ወርሒ ዝዕድሚኤን ጨቓዊት፡ ንልዕሊ 1100 ተጠቀምቲ ከምእተዓደላ ገሊጹ። እተን ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ሰለስተ ንኡሳን...

Read More
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ.ኮ.ሰ.ኤ ዝተኻየድ ዓውደ-ዘተ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን ኣብ ዘስምዓቶ ናይ መኽፈቲ ቃል፡ ጽሬት ከባቢ ንምውሓስ – ‘ኣብ ግዳም ቀልቀል ካብ ምውጻእ ናጻ ዝኾነ ከባቢ...

Read More

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ኣብ ምትሕልላፍ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ ይሰርሕ

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምስተን ዝውክለን ኩባንያታት ርክቡ ብምድልዳል ዕማማቱ ብዝለዓለ ንምፍጻም ብዕቱብ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ዝተመስረተ ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1992 ብሓድሽ ውዳበ ከም ዝጀመረ፡ ካብ 1996 ኣትሒዙ ድማ ከም ወኪል ኩባንያታት ጃፓን – ቶዮታ፡ ያማሃን፡ ኮማትሱን ኮይኑ የገልግል ከምዘሎ ገሊጹ። ቀንዲ ዕማም ዓንበርበር...

Read More

Login

Categories