Layout A (with pagination)

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑዲ ዓረብ ገይሹ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 15 መስከረም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ናብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ገይሹ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድን፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣስመራ ዝኸተሙዎ ስምምዕ፡ ንጉስ ስዑድያ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣብ ከተማ ጅዳ ኣብ ዝወደቦ፡ ክልተኦም መራሕቲ፡ ከምኡ’ውን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረሽን ኣቦ-መንበር ኮሚሽን...

Read More
ሓረስቶት ን/ዞ/መንደፈራ ብህጡር ክራማት ይተባብዑ

ሓረስቶት ን/ዞ/መንደፈራ ብህጡር ክራማት ይተባብዑ

ናይ ሎሚ ዓመት ህጡር ክራማት፡ ንሓረስታይ ተስፋ ዝህብን ክሳብ ኣብ ቆፎኡ ዝኣቱ ጻዕሩ ክቕጽል ዘተባብዕን ምዃኑ፡ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ገሊጾም። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዝገበርዎ ቅድመ ምድላዋትን ጽቡቕ ሸፈነ ብዘለዎ እኹል መጠን ዝናብን ተሓጊዙ፡ ዘራእቶም ኣብ ደረጃ ምውላድ በጺሑ ምህላዉ ዝሓበሩ’ቶም ሓረስቶት፡ ዝተጠቕሙሉ ባህርያዊ ድዂዒ እውን ከምዝሓገዞም ሓቢሮም። ዲጋታትን ራህያታትን እኹል ማይ ኣዋህሊለን ምህላወን፡ ዛጊት ዝተራእየ ባልዕ ዘራእቲ...

Read More
ቡያ – ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተባባዒ ውጽኢት ሂቡ

ቡያ – ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተባባዒ ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ፡ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ስሩዕ ማሕረሶም ብውሱን ዓቕሚ ዘልምዕዎ ዘለዉ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ኣተባባዒ ውጽኢት ይረኽቡሉ ከምዘለዉ፡ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም። እዞም ‘ደራውሊ’ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ ዝነብሩ ሓረስቶት፡ ኣብ ከባቢኦም ብዝርከብ ዓመት ምሉእ ዝዛሪ ሩባ ተተባቢዖም፡ ብኣሕምልቲ ዝፈለምዎ ልምዓት ጀራዲን፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ባናና፡ ፓፓዮን ኣራንሽን ወሲኾምሉ ከምዘለዉ ሓቢሮም። እቶም...

Read More