ዕላል ጥበባት፥ ምስ ስነ-ጥበበኛ መለስ ንጉሰ | elal tibebat Author & Poet Meles Ngusse
ዛዕባ መጽሓፍ ኔዮ ነጆው

Unauthorized distribution of ERi-TV content is strictly prohibited.

Categories