ካብ ዞባታት ፡ ወለንታዊ ማእቶት ንምዕቃብ ሓመድን ማይን ባህሊ ስራሕ
ምስ ኣብራሃም ሓጎስ ፡ ኣ/ን/ዞ ሎጎ ዓንሰባ

Unauthorized distribution of ERi-TV content is strictly prohibited

Categories