ሰነዳዊት ፊልም ስርሒት መጻብቦ ባጽዕ፡
ንሓደ ካብ ብዙሕ በርቃዊ መጥቃዕትታት ኮማንዶ ሓይሊ ባሕሪ ህ.ግ.ሓ.ኤ እትትርኽ፤
ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ተመርኩሳ ኣብቲ ስርሒት ናይ ዝዋዓሉ ጀጋኑ ምስክርነት ሒዛ
ዝተመስረሐት ሰነዳዊት ፊልም እያ።


Hero’s Theme by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Source: http://www.twinmusicom.org/song/280/heros-theme

Artist: http://www.twinmusicom.org

Categories