ERi-TV, Eritrea – ዘተ ስፖርት፡ ዘተ ብዛዕባ ዓመታዊ ዝካየድ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ መንጎ ኣብየታዊ ትምህርቲ ዞባ ማእከል
ምስ መምህር ሙሳዝጊ ገዘሀይ ሓላፊ ስፖርት ጨንፈር ሚንስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል

Categories