Category - haddas ertra

ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያን ፈረንሳን ኣብ ጉዳይ ሃገር ዘትዮም

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኬንያ ኣቶ በየነ ርእሶምን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምኦንን፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ዘተኰሩ ሰሚናራት ኣካዪዶም። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር፡ ኣምባሳደር በየነ፡...

ኣብ ን/ዞ/ኣፍዓበት ተርእዮ ሕማም ዓሶ ነክዩ

ኣብ ን/ዞ/ኣፍዓበት ተርእዮ ሕማም ዓሶ ነክዩ

ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ዓሶ ንምክልኻል ብዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ተርእዮ’ቲ ሕማም ከምዘንቈልቈለ ተሓቢሩ። ኩነታት’ቲ ሕማም ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ፡ መዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ኣፍዓበት፡ ነርስ ኣስራት ኣሚነ፡ ኣብ...

ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን – በዓል ናጽነቶም ጸምቢሎም

ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን – በዓል ናጽነቶም ጸምቢሎም

ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት” ብዝብል ቴማ፡ በዓል ናጽነት ሃገሮም ብ17 ግንቦት ብልዑል መዓርግ ጸምቢሎም። ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ፡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን፡ ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ሱዳንን ዕድመ...

ናይ ‘ዮሃና’ መልእኽቲ መራሕቲ ሃገራት ይቕጽል

ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ግብጺ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ፡ ፕረዚደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ፡ ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ጀርመን ፍራንክ-ቫልተር ሽተይንመርን ጳጳስ ቫቲካን ፍራንሲስን፡ ብምኽንያት መበል 28 ዓመት ናጽነት...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኣቦ-መንበር መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን መልእኽቲ ሰዲዱ

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ-መንበር መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ...

ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ – ብጹእ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ዓሪፎም

ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሃዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብጹእ ኣቡነ ኣትናቴዎስ፡ ብምኽንያት ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ክግበረሎም ድሕሪ ዝጸንሐ ሕክምናዊ ክንክን፡ ብ17...