Author - Staff

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑዲ ዓረብ ገይሹ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 15 መስከረም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ናብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ገይሹ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድን፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣስመራ...

ሓረስቶት ን/ዞ/መንደፈራ ብህጡር ክራማት ይተባብዑ

ናይ ሎሚ ዓመት ህጡር ክራማት፡ ንሓረስታይ ተስፋ ዝህብን ክሳብ ኣብ ቆፎኡ ዝኣቱ ጻዕሩ ክቕጽል ዘተባብዕን ምዃኑ፡ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ገሊጾም። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዝገበርዎ ቅድመ ምድላዋትን ጽቡቕ ሸፈነ ብዘለዎ እኹል መጠን ዝናብን ተሓጊዙ፡ ዘራእቶም ኣብ ደረጃ...

ቡያ – ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተባባዒ ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ፡ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ፡ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ስሩዕ ማሕረሶም ብውሱን ዓቕሚ ዘልምዕዎ ዘለዉ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ኣተባባዒ ውጽኢት ይረኽቡሉ ከምዘለዉ፡ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም። እዞም ‘ደራውሊ’ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ ዝነብሩ...

ዘራእቲ ሎም-ዘመን ካብ ሓደጋ ባርኖስ ናጻ ከምዘሎ ተገሊጹ

ዘራእቲ ሃገርና፡ ካብ ሓደጋ ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ናጻ ከምዘሎ – ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ። ኣብ’ዚ ወርሒ መስከረም ተሓቲማ ዝወጸት – ኣብ ኩነታት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ እተተኲር ወርሓዊት መጽሔት ከምዘስፈረቶ፡ ኩነታት ዘራእቲ ንምፍላጥ ኣብ ኩለን ዞባታት...

ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ቻይናውያን ናብ ሃገሮም ተፋንዮም

ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ኣገልግሎት ሕክምና ተዋፊሮም ዝጸንሑ ቻይናውያን፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን፡ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ያንግ ዚጋንግን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብ13 መስከረም ናብ ሃገሮም ተፋንዮም። ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንወከልቲ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ኣዘራሪቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብኣፈኛ ባይቶ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ ንዝተመርሑ ወከልቲ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ – ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ፡ ትማሊ 14 መስከረም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ዓዲ-ሃሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ኣብ’ቲ ርክብ፡ ዕላማ...