ኣብ ዝሓለፈ ሽድሽተ ኣዋርሕ፡ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል፡ ሸፈነ ክታበት ናብ 87 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ብ26ን 27ን ሓምለ ኣብ ዓዲ-ጓዕዳድ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ስራሕ ተሓቢሩ።

ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ – ሓድሽ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ከምዘይነበረ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ጨንፈር፡ መጠን ክታበት ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ናብ 89 ሚእታዊት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጃቓ ናብ 90 ሚእታዊት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ ድማ ናብ 85 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ ኣብሪሁ።

ዝበዝሓ ነብሰ-ጾራት ናብ ትካላት ጥዕና ከምዝመላለሳን ኣብኡ ከምዝሓርሳን ክጥቀስ እንከሎ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ ኣገልግሎት ቅድመ-ሕርሲ ናይ ዝረኽባ ነብሰ-ጾራት ቊጽሪ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ብዕጽፊ ከምዝወሰኸ ከም ኣብነት ተጠቒሱ።

ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል፡ ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን፡ እቲ ገምጋም – ትካላት ጥዕና ዝህባኦ ኣገልግሎትን ብድሆታተንን ፈሊጥካ፡ ናይ ስራሕ መደብ ንምውጻእ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ።

ኣብ መወዳእታ፡ ዝተራእዩ ሕጽረታት ፍታሕ ክናደየሎም፡ ኣፍልጦን ንቕሓትን ዜጋታት ክብ ንምባል ድማ ጐስጓሳት ክካየድ ዝብሉ ለበዋታት ቀሪቦም።