Archive - December 22, 2017

ኣመሪካዊት ጉጅለ ሙዚቃ ኣብ ኣስመራ ምርኢት ኣቕሪባ

ብምትሕብባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ኤርትራን፡ ኣመሪካዊት ናይ ጃዝ ጉጅለ ሙዚቃ፡ ብ20 ታሕሳስ ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ምርኢት ኣቕሪባ። ነዚ፡ “ጆ ኤንድ ሱሌማን ጃዝ ኲንቴት” ብዝተባህለት ጉጅለ ዝቐረበ ቀዳማይ ምርኢት፡ ብርክት ዝበለ ህዝቢ...

ጸገም ማይ ከተማ ዓዲ-ቐይሕን ከባቢኣን ፍታሕ ረኺቡ

ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕን ከባቢኣን ዝነበረ ጸገም ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ጽቡቕ ውጽኢት ከምእተረኽቦ፡ ሓላፊ ኣገልግሎት ምዕዳል ማይ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዘርኣይ ክብረኣብ ሓቢሩ። ኣቶ ዘርኣይ፡ ጀነሬተራት ብምትካለን ሕቶ ሓይሊ ኤለክትሪክ ከምእተፈትሐን...

ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን፡ ኖርወይን እስራኤልን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘትዮም

ኣብ ሽወደን፡ ኖርወይን እስራኤልን ዝነብሩ ዜጋታት፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገሮምን ዞባዊ ምዕባለታትን ከምኡ’ውን ኣብ ቈንስላዊ ኣገልግሎት ዘተኰረ ርክባት ኣካዪዶም። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሽወደንን ኖርወይን ንዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናራት፡ ፈጻሚ ጉዳያት...