ፎሮ – ብቕዓት ተመሃሮ ንምሕያል ርክብ ተኻዪዱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምድንፋዕ ውጽኢት ተመሃሮ ንምሕያል ዝሕግዝ ርክብ ተኻዪዱ።

ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ መምህር እስማዒል ዓሊ፡ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማልካ፡ ዙላ፡ ኣይሮማለ፡ ሮብሮቢያ፡ ሩባ-ሓዳስ፡ ሓድሽ፡ ዓረብቶ፡ ኣፍታ፡ ኢራፈለን ፎሮን ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ብቕዓትን ደረጃን ተመሃሮ ንምብራኽ ውሁድ ስራሕ ከምዘድሊ ጠቒሱ፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ተራ ወለዲ ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ኣብ 2017 ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ሓንቲ ቤት-ትምህርቲ ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ ደረጃ ክትዓቢ እንከላ፡ ሓዳስ መዋእለ ህጻናት እውን ከምእትኽፈት ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል፡ እዚ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ሓጋዚ ምዃኑ ገሊጹ።

ምቊራጽ ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ እናበኣሰ ይመጽእ ከምዘሎ ብምሕባር ድማ፡ ነዚ ኣብ ምፍዋስ ተራ ወለዲ ክዓዝዙ ጸዊዑ።

ወለዲ፡ ስነ-ምግባር ተመሃሮን መማህራንን ንምቊጽጻር ሕጊታት ኣብያተ-ትምህርቲ ብግቡእ ክትግበሩ፡ ዘበናዊ ህንጻ ዘድልየን ኣብያተ-ትምህርቲ ቈላሕታ ኪግበረለን፡ ከምኡ’ውን ዕብየት ካልኣይ ደረጃ ክድፋኣሉ ተላብዮም።

Share this post