ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ወፈራዊ ዓጺድ የካይዱ ኣለዉ

ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ወፈራዊ ዓጺድ የካይዱ ኣለዉ

ነበርቲ ከተማ ድባርዋ፡ ኮርፖረሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝዘርኦ ኣስታት 500 ሄክታር ስገምን ስርናይን፡ ናይ ዓጺድ ወፈራ የካይዱ ኣለዉ።

ነቲ ፕሮጀክት ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ናይ’ቲ ኮርፖረሽን – መንእሰይ መድሃኔ ገብረመስቀል፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ምህርቲ ጸባን ውጽኢቱን ንምዕባይ ዝተበጋገሰ መደብ፡ 460 ሄክታር ስገምን ስርናይን፡ 40 ሄክታር ድማ ኣልፋ-ኣልፋ ከምእተዘርአን፡ ድሮ እቲ ናይ ዓጺድ ዕማም 85 ሚእታዊት ከምእተዛዘመን ገሊጹ።

ሓላፊ ምክትታል ልምዓት ዓድታት ንኡስ ዞባ ድባርዋ – ኣቶ ግርማይ ተኽላይ፡ እቲ ኮርፖረሽን ምስ ህዝቢ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ርክብ ብምፍጣር ውጽኢታዊ ስራሕ ይትግብር ከምዘሎ ብምምልካት፡ መዓልታዊ ልዕሊ 650 ነበርቲ ኣብቲ ወፈራ ይሳተፉ ከምዘለዉ ሓቢሩ።

Share this post