ከረን – ኣብ ልምዳዊ ፍወሳ ንዝነጥፉ ዜጋታት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ከረን – ኣብ ልምዳዊ ፍወሳ ንዝነጥፉ ዜጋታት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ፡ ካብ መላእ’ቲ ዞባ ንዝተዋጽኡ ኣብ ልምዳዊ ፍወሳ ዝነጥፉ 22 ዜጋታት፡ ንጥፈታቶም ምስ ዘበናዊ ሕክምና ንኸሰንዩዎ ስልጠና ሂብዎም።

ሓላፊ ኣገልግሎት ፋርማሲ ዞባ ዓንሰባ – ፋርማሲስት ገብርኤል ዳዊት፡ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ኣብ ሃገርና ንመጀመርታ ግዜኡ ይወሃብ ከምዘሎ፡ ዕላማኡ ከኣ፡ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ንዘለዎ ባህላዊ ሕክምና – ኣሉታዊ ሸነኻቱ ብምጉዳል እወታዊ ሸነኻቱ ንምምዕባልን ምስ ዘበናዊ ሕክምና ንምስናዩን ምዃኑ ገሊጹ።

ኣብ’ቲ መደብ፡ ኣብ ባህላዊ ፍወሳ ዝነጥፉ ዜጋታት ኣብ ዓውዲ ዘበናዊ ሕክምና ዝጸንሖም ኣፍልጦ ድሩት ምዃኑ – እዚ ድማ ከም ኣሉታዊ ሸነኽ ከምዝጥመት ክበርህ እንከሎ፡ መባእታዊ ሌላ ምስ ኣምራት ዘበናዊ ሕክምና፡ ኣገዳስነት ባህላዊ ፍወሳ ኣብ ምፍዋስ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምብራህን ተመኲሮ ምልውዋጥን – ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ክስርሓሉ መደብ ተታሒዙ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

እቲ ኣስተምህሮ፡ ባህላዊ ፍወሳ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዘለዎ ተቐባልነትን፡ መድሃኒታውያን ኣትክልትን ኣብ ምዕቃቦም ክግበር ዝግባኦ ክንክንን፡ ብውሑዳት ሰባት ዝፍለጡ መድሃኒታውያን ኣትክልቲ ብኸመይ ይንጸሩ. . . ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘተኰረ እዩ።

ሰልጠንቲ፡ እቲ ኣስተምህሮ – ኣብ ንጥፈታቶም ከዘውትርዎም ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቐታትን ምስ ዓውዲ ዘበናዊ ሕክምና ክፈጥርዎ ዘለዎም ውህደትን ዘዕቢ ብምዃኑ፡ ንቐጻሊ ክድፋኣሉ ተላብዮም።

 

Share this post